Fladdermöss i Sverige
Bats in Sweden


LänkarForskare (Scientists)

Ingemar Ahlen (webbsida stängd i 2018) - Pensionerad forskar vid SLU
Rune Gerell og Karin Gerell Kundberg - Naturvårdskonsulent Gerell
Jens Rydell - Biolog och fotograf anställd vid Lunds Universität
Leif Gjerde - CV hos Naturopa Consultancies
Johan Eklöf - fladdermus.net
Johnny de Jong (webbsida stängd) - Han har arbetat på Centrum för Biologisk Mångfald (SLU och Uppsala Universitet) och sedan 2001, och är anställd som forskningsledare.


Konsulter (Consultancies)

NIFF - Nordisk förening som arbetar med fladdermöss i Sverige.
Naturopa Consultancies - Europeisk företag som arbetar med fladdermöss och andra djur.
Nattbakka Natur - Jens Rydell och Johan Ecklöf arbetar med fladdermusforskning, utredning, inventering, populärvetenskap, information och foto.
Calluna - Svensk företag med 8 kontor i Götaland, östra Svealand och i Luleå.
Ecocom - Svensk företag som arbetar bl.a. med fladdermöss.
EnetjärnNatur - Svenskt konsultföretag som hjälper företag, myndigheter och organisationer i markanvändningsfrågor. Genom fältinventering, konsekvensutredning, strategi och rådgivning hjälper vi våra kunder att ta rätt beslut i rätt tid. Kontor i Umeå, Stockholm och Malmö.
NaturCentrum - Kontor i Göteborg.
Naturvårdskonsulent Gerell - Svenskt konsultföretag som arbetar i Skåne.
RioGöteborg - Ett västsvensk företag med verksamhet inom natur- och kultursektorn. Hos oss arbetar arkeologer och biologer tillsammans och erbjuder kombinerade tjänster inom arkeologi och biologi.


Produkter, tilvärkare (producers of bat products)

Pettersson Elektronik - ultraljudsdetektorer


Andra (other links)

Fladdermuscentrum - Hemsidan upphör i maj 2014. Da måste man gi personuppgifter för at få tilgång via passord.
Espen Jensens hemsida om fladdermöss. Arrangerer fladdermus turar i Skåne.
Fladdermus i Skåne - en facebook grupp från Skåne
WWF sin sida om fladdermöss
Naturvårdsverkets sida om fladdermöss


Uppdaterad 23. januar 2019


web counter
web counter
Besøkende siden 1. september 2013